EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS













    Lahtiolekuajad:
    E 9–17
    T 12–16
    K 9–17
    N 12–16
    R suletud

    Aadress:
    Roosikrantsi 6
    10119 Tallinn

    Telefon: 6449331

    e-post:
    es@eki.ee

    Registrikood:
    80075963

    Arvelduskonto:
    EE862200001120045326
    Swedbank



Liikmeks astumine

Emakeele Seltsi põhikirjale vastavalt võivad tegevliikmeks olla isikud, kes tegutsevad filoloogidena eesti keele ja selle sugulaskeelte alal, samuti isikud, kel on teeneid nende keelte ainestiku kogumisel või kes seltsi eesmärkide taotlemisele muul viisil kaasa aitavad.

Tegevliikme võtab vastu aastakoosolek kandidaadi kirjaliku avalduse põhjal juhatuse ettepanekul ja vähemalt kahe liikme soovitusel. Aastakoosolek toimub tavaliselt kord aastas märtsikuus, liikmeks soovijate avaldusi oodatakse 15. märtsiks e-posti aadressil es@eki.ee või posti teel aadressil Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.

[WORD-doc] Liikmeavalduse blankett

Auliikme valimine

Emakeele Seltsi auliikme valib üldkoosolek kas seltsi juhatuse ettepanekul või vähemalt viie tegevliikme kirjalikul põhjendatud ettepanekul.

Liikmemaks

Emakeele Seltsi aastamaksu suuruse üle otsustavad seltsiliikmed aastakoosolekul. 2019. aasta maks on tegevliikmetele 10 eurot (samuti 2017, 2018), mittetöötavatele pensionäridele ja üliõpilastele 3 eurot. Selle saab tasuda seltsi kontole Swedbankis, konto number on EE862200001120045326. Selgitusse lisage "Liikmemaks 20xx. aasta eest" ja oma nimi. Liikmemaksu saab tasuda ka sularahas ESi ruumides või Tartus eesti ja üldkeeleteaduse instituudis.




Emakeele Seltsil on 394 liiget (seisuga 31.12.2019)


AULIIKMED

Mati Erelt (Tallinn)
Tiiu Erelt (Tallinn)
Enn Ernits (Tartu)
Helju Kaal (Tallinn)
Reet Kasik (Tartu)
Valve-Liivi Kingisepp (Tartu)
Uno Liivaku (Tallinn)
Viivi Maanso (Tallinn)
Helmi Neetar (Tallinn)
Ellen Niit (Tartu)
Huno Rätsep (Tartu)
Lembit Vaba (Saku, Harjumaa)
Tiit-Rein Viitso (Tartu)
Asta Õim (Muraste, Harjumaa)



TEGEVLIIKMED


Aare, Kätlin (Tartu)
Aava, Katrin (Tallinn)
Adamson, Kai (Tallinn)
Admann, Aino (Tallinn)
Aigro, Mari (Tartu)
Ainsaar, Sirje (Saku, Harjumaa)
Alas, Marit (Tallinn)
Alekõrs, Tiina (Tartu)
Alp, Pilvi (Tallinn)
Alver, Jaan (Tallinn)
Argus, Reili (Tallinn)
Aro, Kari (Turu, Soome)
Arukask, Madis (Tartu)
Asu-Garcia, Eva Liina (Tartu)
Blokland, Rogier (Uppsala, Rootsi)
Boiko, Kersti (Riia, Läti)
Chalvin, Antoine (Pariis)
Edela, Anna (Tartu)
Eelmäe, August (Tallinn)
Eenlaid, Kaja (Tartu)
Ehala, Martin (Tallinn)
Eiman, Mart (Tallinn)
Einmann, Maret (Tallinn)
Erelt, Pekka (Tallinn)
Ermus, Liis (Tallinn)
Ernštreits, Valts (Carnikava, Läti)
Eslon, Pille (Tallinn)
Faster, Mariko (Võru)
Freienthal, Linda (Vinni)
Gao, Jingyi (Peking)
Gerassimenko, Olga (Tartu)
Grünthal, Riho (Helsingi)
Grünthal, Satu (Helsingi)
Haak, Anu (Tallinn)
Habicht, Külli (Tartu)
Hagu, Paul (Tartu)
Halling, Tiina (Tartu)
Hallmägi, Andres (Tallinn)
Hassinen, Sirje (Vantaa, Soome)
Hausenberg, Anu-Reet (Tallinn)
Heinsar, Egle (Tallinn)
Heinsoo, Heinike (Tartu)
Help, Toomas (Tallinn)
Hendrikson, Ülle (Tartu)
Hennoste, Tiit (Tartu)
Hiiemäe, Mall (Tartu)
Hiietam, Katrin (Manchester, Suurbritannia)
Hinrikus, Rutt (Tartu)
Hint, Helen (Tartu)
Hussar, Annika (Tallinn)
Ilus, Anu (Tallinn)
Iva, Sulev (Tartu)
Jaago, Tiiu (Tartu)
Joalaid, Marje (Tallinn)
Joalaid, Piret (Tallinn)
Johannes, Maris (Tallinn)
Juhkam, Evi (Tallinn)
Jõe, Laura (Tõstamaa)
Jõks, Maris (Tallinn)
Järve, Priit (Tallinn)
Järvela, Piret (Tallinn)
Jürgenstein, Lea (Tartu)
Jürimäe, Maria (Tartu)
Jürine, Anni (Tartu)
Kaalep, Ain (Elva)
Kaasik, Brita (Tallinn)
Kadai, Üllar (Hargla, Valgamaa)
Kaevats, Mall (Tallinn)
Kaivapalu, Annekatrin (Tallinn)
Kaldamäe, Karin (Tallinn)
Kallas, Jelena (Tallinn)
Kallasmaa, Marja (Tallinn)
Kallio, Jussi (Helsingi, Soome)
Kalmus, Mervi (Tartu)
Kals, Aldo (Tartu)
Kalvik, Mari-Liis (Noarootsi, Läänemaa)
Karise, Kalli-Merike (Tallinn)
Karu, Ellen (Tallinn)
Kasema, Maarja(Tallinn)
Kasepalu, Aleks (Tartu)
Kask, Ann (Tartu)
Kaskema, Kristin (Jõhvi)
Kasterpalu, Riina (Tartu)
Kattel, Tiina (Tartu)
Keevallik, Leelo (Linköping, Rootsi)
Kehayov, Petar (Tartu)
Kendla, Mari (Tallinn)
Kerge, Krista Tallinn)
Kern, Katrin (Tartu)
Keskpaik, Tiiu (Tartu)
Kesküla, Liina (Tallinn)
Kiin, Aili (Viljandi)
Kiisverk, Taima (Tallinn)
Kikerpill, Tiina (Tartu)
Kingisepp, Leelo (Tallinn)
Kippar, Pille (Tallinn)
Kitsnik, Mare (Tallinn)
Kivimaa, Evelin (Tallinn)
Klaas-Lang, Birute (Tartu)
Klandorf, Aime (Kehtna, Raplamaa)
Klaus, Väino (Tallinn)
Koik, Mari (Tallinn)
Kokla, Paul (Tallinn)
Kolga, Agnes (Keila)
Kolsar, Kaidi (Tartu)
Koppel, Kristina (Tallinn)
Koponen, Eino (Helsingi, Soome)
Koreinik, Kadri (Tartu)
Kornilitsina, Ekaterina (Tartu)
Krall, Ingrid (Kuusalu, Harjumaa)
Kraut, Einar (Tallinn)
Kremez, Mihhail (Tallinn)
Kriivan, Piret (Tallinn)
Kroll, Reet (Tartu)
Kullus, Valve (Tallinn)
Kurs, Ott (Tartu)
Kuusik, Katrin (Tabasalu, Harjumaa)
Kuusk, Margit (Tartu)
Kuutma, Kristin (Tallinn)
Kõiv, Mari (Tallinn)
Kõiva, Mare (Tartu)
Kõiva, Ottilie (Tallinn)
Kõivupuu, Marju (Tallinn)
Käsi, Inge (Tartu)
Külmoja, Irina (Tartu)
Küngas, Annika (Kopenhaagen)
Künnap, Ago (Tartu)
Künstler, Aili (Tallinn)
Küüts, Astrid (Laagri, Harjumaa)
Kütt, Andra (Tallinn)
Laakso, Johanna (Helsingi, Soome)
Laalo, Klaus (Helsingi, Soome)
Laanekask, Heli (Tartu)
Laanesoo, Kirsi (Tartu)
Laanpere, Helga (Tallinn)
Laansalu, Tiina (Tallinn)
Laar, Triinu (Tartu)
Laas, Helje (Tartu)
Lahti, Ilmari (Tallinn)
Laiapea, Vahur (Tallinn)
Lamsoo, Kaisa (Tallinn)
Langemets, Margit (Tallinn)
Langsepp, Olaf (Tartu)
Laukkanen, Kari (Helsingi, Soome)
Leemets, Helle (Tallinn)
Leemets, Tiina (Tallinn)
Leivo, Maeve (Linte k, Põlvamaa)
Lepajõe, Kersti (Tartu)
Lepasaar, Jane (Tallinn)
Leppik, Merle (Koigu k, Võrumaa)
Leppik, Nansi (Tallinn)
Leppik, Peep (Helme, Valgamaa)
Liivak, Sander (Rakvere)
Lindström, Irja (Vantaa, Soome)
Lindström, Liina (Tartu)
Linkgreim, Maria-Maren (Tallinn)
Linnas, Siret (Tallinn)
Lipasti, Järvi (Helsingi, Soome)
Luga, Anna-Olga (Narva)
Lähteenkorva, Tauno (Oulu, Soome)
Maasik, Aita (Tartu)
Maasikamäe, Sirje (Tallinn)
Maksim, Tiit (Tallinn)
Malt, Alo (Luksemburg)
Malt, Tiina (Luksemburg)
Malv, Piret (Tallinn)
Mandel, Aive (Tartu)
Maran, Margit (Tallinn)
Margus, Tiia (Tartu)
Mei, Killu (Tallinn)
Meri, Mart (Tallinn)
Merilai, Arne (Tartu)
Merilo, Alo (Tallinn)
Mets, Helle (Randvere k, Harjumaa)
Mets, Mari (Põlva)
Metslang, Helena (Tallinn)
Metslang, Helle (Tallinn)
Metsmägi, Iris (Tallinn)
Mihkels, Andres (Tallinn)
Mihkels, Krista (Tähtvere v, Tartumaa)
Mihkla, Meelis (Tallinn)
Miljan, Merilin (Tallinn)
Mirov, Ruth (Tallinn)
Muischnek, Kadri (Tartu)
Mund, Argo (Rakvere)
Mäearu, Sirje (Tallinn)
Mäekivi, Helika (Tartu)
Märtson, Marju (Tallinn)
Müller, Merit (Tartu)
Nemvalts, Peep (Uppsala-Tallinn)
Nemvalts, Silvi (Uppsala-Tallinn)
Neuvonen, Tiia (Tartu)
Nilbe, Sirje (Tartu)
Nissilä, Leena (Oulu, Soome)
Norvik, Miina (Tallinn)
Norvik, Piret (Tallinn)
Nurk, Anu (Tartu)
Odinets, Eduard (Tallinn)
Oja, Anni (Tartu)
Oja, Vilja (Tallinn)
Ojanurme, Tiiu (Tartu)
Olesk, Peeter (Tartu)
Olesk, Sirje (Tartu)
Olhovikov, Katrin (Tartu)
Ollisaar, Martin (Tallinn)
Onga, Mare (Tartu)
Ootsing, Sirje (Tallinn)
Orav, Heili (Tartu)
Orav, Mart (Tartu)
Ots, Heido (Tallinn)
Ots, Sigrid (Tartu)
Padari, Leelo (Tartu)
Paet, Tiina (Tallinn)
Paide, Madis (Tartu)
Pajumaa, Elsa (Tallinn)
Pajupuu, Hille (Tallinn)
Pajupuu, Jaan (Tallinn)
Pajusalu, Karl (Tartu)
Pajusalu, Renate (Tartu)
Palts, Linda (Viljandi)
Pant, Annika (Tartu)
Paul, Toomas (Tallinn)
Penjam, Pille (Tartu)
Pesti, Mall (Tallinn)
Piho, Mare (Tartu)
Piits, Liisi (Tallinn)
Piller, Katrin (Tartu)
Pirso, Urve (Tallinn)
Plado, Helen (Tõravere, Tartumaa)
Pool, Raili (Tartu)
Potseps, Vaike (Tartu)
Praakli, Kristiina (Tartu)
Prillop, Külli (Tartu)
Prangel, Esta (Tallinn)
Pruuli, Külvi (Tartu)
Puksand, Helin (Tallinn)
Punga, Leili (Tartu)
Punttila, Matti (Vantaa, Soome)
Puss, Fred (Tartu)
Põlda, Halliki (Tallinn)
Põldvee, Aivar (Järvamaa)
Päll, Peeter (Tallinn)
Pärismaa, Liina (Tartu)
Püss, Mirel (Tallinn)
Raadik, Maire (Tallinn)
Raag, Raimo (Uppsala, Rootsi)
Raag, Virve (Uppsala, Rootsi)
Raisma, Marta (Tartu)
Rammo, Sirje (Tartu)
Rangøy, Øyvind (Tartu)
Rannut, Mart (Narva)
Ratso, Sirje (Tallinn)
Raud, Pärle (Tallinn)
Raudsepp, Stella (Pärnu)
Rehemaa, Tuuli (Tallinn)
Reimann-Truija, Nele (Võru)
Reinsalu, Riina (Tartu)
Remes, Hannu (Kajaani, Soome)
Ress, Kristel (Tartu)
Romet, Anne (Tallinn)
Roosna, Ethel (Tallinn)
Roots, Helen (Tallinn)
Ross, Eevi (Tallinn)
Ross, Jaan (Tallinn)
Ross, Kristiina (Tallinn)
Ross, Margit (Tallinn)
Rumm, Andra (Tartu)
Rummo, Ingrid (Tartu)
Rõigas, Maia (Tartu)
Rääbis, Andriela (Tartu)
Rüütel, Ingrid (Tartu-Tallinn)
Rüütmaa, Tiina (Tallinn)
Saar, Edgar (Tartu)
Saar, Eva (Tartu)
Saar, Evar (Võru)
Sahkai, Heete (Tallinn)
Salasoo, Tiiu (Roseville, Austraalia)
Salo, Age (Tartu)
Salo, Monika (Tartu)
Salus, Urve (Tallinn)
Saluäär, Anu (Tallinn)
Salve, Kristi (Tartu)
Sammelselg, Tiina (Tartu)
Sang, Joel (Tallinn)
Sarv, Mari (Tartu)
Sarv, Õie (Obinitsa, Võrumaa)
Saukas, Rein (Tartu)
Sedrik, Meeli (Tartu)
Seilenthal, Tõnu (Tartu)
Selge, Elena (Tartu)
Sepp, Arvi (Lalli k, Raplamaa)
Sepp, Ene (Tallinn)
Siiman, Ann (Jõgevamaa)
Siiner, Maarja (Tartu)
Sillar, Sillen (Rapla)
Sinijärv, Hanna (Tallinn)
Soidro, Siiri (Tallinn)
Soodla, Karin (Tartu)
Soosaar, Sven-Erik (Tallinn)
Steinhardt, Claudia Maria (Hamburg, Saksamaa)
Sulkala, Helena (Kempele, Soome)
Sutrop, Urmas (Tallinn)
Södermann, Tiina (Helsingi, Soome)
Süvalep, Ele (Tartu)
Zabrodskaja, Anastassia (Tallinn-Tartu)
Tael, Kaja (Tallinn)
Tālberga, Ilze (Tartu)
Tamm, Anne (Budapest)
Tamm, Kadri (Elva)
Tamm, Vally (Tartu)
Tammo, Eha (Võru)
Tamuri, Kairi (Tallinn)
Taniloo, Joonas (Tartu)
Tarand, Mari (Tallinn)
Taremaa, Piia (Tartu)
Tavel, Lehte (Haabneeme, Harjumaa)
Tender, Tõnu (Tartu)
Teor, Elery (Pärnu)
Teral, Maarika (Tartu)
Teras, Pire (Tartu)
Tiits, Mai (Tallinn)
Tomingas, Silva (Saku, Harjumaa)
Tomson, Ülle (Valga)
Tomusk, Ilmar (Tallinn)
Toom, Maren (Tallinn)
Torn-Leesik, Reeli (Tartu)
Torop, Peeter (Tartu)
Tóth, Szilárd Tibor (Tartu)
Trainis, Jekaterina (Tallinn)
Tuisk, Tuuli (Tartu)
Tuule, Tarmo (Kose)
Tuulik, Maria (Tallinn)
Tõnurist, Igor (Tallinn)
Türk, Helen (Tartu)
Uibo, Udo (Tallinn)
Uiboaed, Kristel (Tartu)
Undusk, Jaan (Tallinn)
Undusk, Rein (Tallinn)
Uusen, Anne (Keila vald)
Uusküla, Mari (Tallinn)
Vaba, Marja (Saku, Harjumaa)
Vahtra, Piret (Tallinn)
Vaimann, Elle (Tartu)
Vainik, Ene (Tallinn)
Vaiss, Natalia (Tallinn)
Valdre, Tiia (Tallinn)
Valge, Jüri (Tartu)
Valge, Mare (Tartu)
Vane, Anu (Tallinn)
Vare, Silvi (Tallinn)
Varik, Reet (Tallinn)
Veidemann, Andra (Tallinn)
Veidemann, Rein (Tallinn)
Veismann, Ann (Tartu)
Velsker, Eva (Tartu)
Vende, Kullo (Tallinn)
Verschik, Anna (Tallinn)
Veskis, Leidi (Tallinn)
Vettik, Aime (Tabasalu, Harjumaa)
Vider, Kadri (Tartu)
Vihma, Helgi (Tallinn)
Vihman, Mati (Tallinn)
Vihman, Virve-Anneli (Tartu)
Viht, Annika (Tallinn-Tartu)
Viikberg, Jüri (Tallinn)
Viirmets Anni (Tallinn)
Vija, Maigi (Tartu)
Viks, Ülle (Tallinn)
Vilbaste, Marju (Tallinn)
Viluoja, Eha (Tallinn)
Voll, Piret (Tallinn)
Võlli, Kai (Tallinn)
Väkram, Maia-Ülle (Tallinn)
Väljataga, Toomas (Tallinn)
Vääri, Reet (Tartu)
Winkler, Eberhard (Göttingen, Saksamaa)
Õim, Haldur (Tartu)
Õim, Sirje (Tartu)
Õispuu, Jaan (Saue, Harjumaa)
Ülevain, Eliisa (Tartu)