EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS    Lahtiolekuajad:
    E 9–17
    T 12–16
    K 9–17
    N 12–16
    R suletud

    Aadress:
    Roosikrantsi 6
    Tallinn 10119

    Telefon: 6449331

    e-post:
    es@eki.ee

    Registrikood:
    80075963

    Arvelduskonto:
    EE862200001120045326
    Swedbank

ESA 64 (2018)
ESA 63 (2017)
ESA 62 (2016)
ESA 61 (2015)
ESA 60 (2014)
ESA 59 (2013)
ESA 58 (2012)
ESA 57 (2011)
ESA 56 (2010)
ESA 55 (2009)
ESA 54 (2008)
ESA 53 (2007)
ESA 52 (2006)
ESA 51 (2005)
ESA 50 (2004)
ESA 49 (2003)
ESA 48 (2002)
ESA 47 (2001)
ESA 1–50 (1955–2004) bibliograafia


Emakeele Seltsi aastaraamat
(ESA)
Peatoimetaja: Mati Erelt (Tartu)

Toimetaja: Riina Reinsalu (Tartu)

Toimetuskolleegium:

Riho Grünthal (Helsinki)
Cornelius Hasselblatt (Groningen)
Tuomas Huumo (Turku/Tartu)
Helle Metslang (Tartu)
Karl Pajusalu (Tartu)
Raimo Raag (Uppsala)
Kristiina Ross (Tallinn)
Urmas Sutrop (Tartu)
Lembit Vaba (Tampere)
Jüri Viikberg (Tallinn)
Tiit-Rein Viitso (Tartu)
Eberhard Winkler (Göttingen)


ESA 52 (2006)
ISSN 0206-3735 (trükis)
ISSN 2228-1215 (võrguteavik)
DOI https://dx.doi.org/10.3176/esa63.01

ESA ilmub 1955. aastast.

Emakeele Seltsi aastaraamatut kirjastab Teaduste Akadeemia Kirjastus, mille veebis asub alates 56. köitest (2010) ESA inglisekeelne kodulehekülg ja täistekstid, vt www.kirj.ee.

Alates 56. köitest on ESA artiklitel CrossRef-is registreeritud DOI-tunnus.

ESA 1–50 (1955–2004) bibliograafia on avaldatud 50. aastaraamatus.

ESA retsenseeritud artiklid vastavad ETISe klassifikatsioonis kategooriale 1.1 (teadusartiklid, mis on kajastatud andmebaasis Scopus).Refereerivad andmebaasid

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)

Linguistic Bibliography Online (Brill)

Linguistics and Language Behavior Abstracts (ProQuest)

MLA International Bibliography (Modern Language Association)

Scopus (Elsevier)

ESA täistekstid on elektrooniliselt CEEOL-i (Central and Eastern European Online Library) veebiarhiivis ja Teaduste Akadeemia Kirjastuse veebis www.kirj.ee.ESA kaastööst

ESA kaastööd esitada toimetusele elektroonilises formaadis (RTF, Word). Paberkoopia saata Emakeele Seltsi postiaadressil.  Kui autoril puudub arvuti kasutamise võimalus, palume artikkel vormistada masinakirjas.

Kõik ESA kaastööd retsenseeritakse. Iga artiklit hindab kaks anonüümset retsensenti, kaastöid aitab valida ja hinnata ESA toimetuskolleegium ning Emakeele Seltsi juhatus. Retsensiooni vahendab autorile ESA tegevtoimetaja.

Kaastöö tuleb varustada ülevaate (annotatsiooni), võtmesõnade loendi ja teisekeelse resümeega. Aastaraamatu tegevtoimetaja koostatud vormistusnõuded on kahes Wordi dokumendis, kolmandas dokumendis on kaastöö vormistamiseks spetsiaalselt ette valmistatud vormingulaadid: 

Vormistusjuhend
Võtmesõnad
VormingVt ka Eesti Rahvusraamatukogu Eesti üldist märksõnastikku (EÜM), mis mh hõlmab keeleteaduse (valdkonna rubriigi nr on 54) eestikeelseid märksõnu (enamik koos inglisekeelsete vastetega).Tagasi lehekülje algusse