EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS
    Lahtiolekuajad:
    E 9-17
    T 12-16
    K 9-17
    N 12-16
    R suletud

    Aadress:
    Roosikrantsi 6
    Tallinn 10119

    Telefon: 6449331

    e-post:
    es@eki.ee

    Registrinumber:
    80075963

    Arvelduskonto:
    1120045326
    Swedbank

ESA 58 (2012)
ESA 57 (2011)
ESA 56 (2010)
ESA 55 (2009)
ESA 54 (2008)
ESA 53 (2007)
ESA 52 (2006)
ESA 51 (2005)
ESA 50 (2004)
ESA 49 (2003)
ESA 48 (2002)
ESA 47 (2001)

Emakeele Seltsi aastaraamat 49 (2003)

SISUKORD
(Pealkirjale klikkides avaneb artikkel pdf-failina,
avamiseks vajad Acrobat Readeri tasuta programmi.)

Krista Kerge. Eesti kirjakeele mõtteruum
Reili Argus.
Eesti keele käändesüsteemi omandamine: esimestest sõnadest miniparadigmadeni
Lembit Vaba. "Hellad" nimed. Ühest lätitaustalisest perekonnanimetüübist
Marja Kallasmaa. Abro-, Abru-, Abruka ja Abrak
Urmas Sutrop.
Liivimaa kroonika Ykescola ~ Ykescole ja Üksküla. Tõnu Karma 80. sünnipäevaks
Margit Langemets. Polüseemia ja leksikograafia
Asta Õim. Sõna õhk semantikast
Katre Õim. Mõistega kiiresti seotud võrdluste sünonüümiasuhetest

ÜLEVAATEID JA MATERJALE

Rein Saukas.
Veel kord "Ühest isesugusest murdetekstide kogust" ehk
kas Pent Nurmekund käis Kihnus rahvaluulet kogumas

Irina Külmoja. Eesti ja vene keele kontrastiivsest uurimisest

RINGVAADE

Maria-Maren Sepper. Emakeele Seltsi 84. tegevusaasta aruanne
Helju Kaal. 2003. aastal ESi üritustel peetud ettekanded
Ada Ambus. Arvo Laanestit meenutades
Helmi Neetar. Murde- ja kirjakeele kütkeis. Eevi Rossi juubeli puhul
Arvo Krikmann. Tervituskiri Asta Õimule