EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS

    Lahtiolekuajad:
    E 9–17
    T 12–16
    K 9–17
    N 12–16
    R suletud

    Aadress:
    Roosikrantsi 6
    Tallinn 10119

    Telefon: 6449331

    e-post:
    es@eki.ee

    Registrikood:
    80075963

    Arvelduskonto:
    EE862200001120045326
    Swedbank


Eesti Teaduste Akadeemia

Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus

Eesti Keele Instituut

Eesti Kirjandusmuuseum

e-publikatsioonid:

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste intituut

TTÜ foneetika ja kõnetehnoloogia laboratoorium

Eesti Rakenduslingvistika Ühing

ERÜ ajakirjad:

Eesti Terminoloogia Ühing

Keelehooldekeskus

Eesti Keeletoimetajate Liit

Terminibaas ESTERM

Keeleinspektsioon – Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille ülesandeks on järelevalve keeleseaduse jt keelekasutust puudutavate õigusaktide täitmise üle

Keelevara – sõnaraamatud jm keelematerjalid võrgus. Kasutamiseks vajalik registreerumine. Tasuline, ent sisaldab ka tasuta osa

Keeleveeb – lingid tasuta sõnastikele Internetis

Võru Instituut – ajaloolise Võrumaa keelt ja kultuuri uuriv teadusasutus

Linguistica Uralica

Keel ja Kirjandus