O M A    K E E L

Juhised autoritele

Artikli maht ajakirja nn A-osas (nt keeleteaduse eri suundi või uuemaid uurimistulemusi tutvustavad, eesti keele õpet käsitlevad artiklid jne) on mahult mitte suuremad kui 10 000 täheruumi koos tühikutega (umbes viis A4-lehekülge). Ülevaateartiklid on soovitatavalt lühemad, raamatututvustused u 5000 täheruumi.

Oma Keele artiklite alguses on väike juhtlõik (2–3 lauset), mis potentsiaalseid lugejaid meelitaks. Samuti tuleks lisada autori nime ja eriala või ametikoha järele lühidalt, millega autor tegeleb (nt Arvo Vasela, Tapa ülikooli teadur, tegeleb kommunikatsiooni ja keele seostega või ... on uurinud lepingute sõnavara vms).

Täpsemad juhised doc-failina


Tellimine

Keeleajakiri Oma Keel ilmub kaks korda aastas, aprillis ja oktoobris. Oma Keele aastatellimus maksab Eestisse tellides koos postimaksuga 6.50 eurot.

Tellimusi võtab vastu Emakeele Selts.
Tellimiseks teatage oma soovist aadressil es@eki.ee või saatke teade seltsi
Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.

Kirjas peab olema

  • saaja ees- ja perekonnanimi,
  • telefon,
  • aadress (tänav, maja ja korteri number, linn/asula/alev/küla, vald, sihtnumber),
  • maksja andmed (kui erinevad eelmistest).

Vastuseks saate (elektroonilise) arve, originaalarve paneme kaasa ajakirjaga.

Oma Keele saavad tasuta Õpetajate Lehe juriidilised tellijad, kellele saadetakse Oma Keel ilmumise järel koos ÕL-iga.


Register

Oma Keele registrisse on kantud aastatel 2000–2017 avaldatud artiklid.
Register on MS Exceli tabeliformaadis.

OK register 2000–2017