O M A    K E E L

leht20 OK 1 / 2010

Oma Keel number 20 / kevad 2010

Sisukord

PDF Renate Pajusalu Teie või sina?
PDF Anni Oja Sissevaateid internetisuhtlusse
PDF Andriela Rääbis Tšau Miina mis teed Telefonivestluse alustamisest meil ja mujal
PDF Anneli Baran Koeraga läbi kõnekäändude
PDF Airi Kapanen Millest kõnelevad eesti uuema lastekirjanduse verbid

Keelenõuanne
PDF Peeter Päll Mis on uut keeletoimkonnas
PDF Sirje Mäearu Toidusõnad sihikul

Ülevaade
PDF Reet Kasik 90 aastat eesti keele uurimist eesti ülikoolis
PDF Jüri Viikberg Emakeele Selts 90
PDF Mari-Liis Kalvik Murre mitmes kuues
PDF Tiina Tärk Kohanimearhiiv eesti keele instituudis
PDF Annika Kilgi Kaheksa päeva möödunud keeleaastast

Emakeel koolis
PDF Eva Patune Ülevaade õpilaste keeleküsitlusest "Mina keeles – keel minus"

Personaalia
PDF Helmi Neetar Emakeele Selts, Heino Ahven ja koolilastest kaastöölised (1947–1958)

Õigus oma keelele
PDF Nikolay Kuznetsov Komi keelest. Mitte eriti optimistlikult

Raamatud
PDF Margit Langemets Kas tead, mida tähendab
PDF Egle Pullerits Keelehooldebrošüürid õpetaja ja õpilase vaatevinklist
PDF Kai Adamson Keeleuurija ja sõnaseadja Elli Riikoja
PDF Reili Argus 2009. aastal ilmunud keeleraamatuid

Kroonika
PDF 2009. aasta keelesündmusi (Reili Argus)