O M A    K E E L

leht27
OK 1 / 2013

Oma Keel number 26 / kevad 2013

Sisukord

PDF Huno Rätsep "Ma ei või keele praegust seisukorda lihtsalt mitte rahuliku meelega pealt vaadata" (Johannes Aavik 1912). Keeleuuenduse sünd
PDF Reet Kasik Sõnamoodustus tekstiprotsessina
PDF Ann Metslang Mitmuse osastava vormidest toimetamata kirjakeeles
PDF Halliki Põlda Imelaps Eesti meediatekstides
PDF Andra Kütt Eesti liitsõnade omandamisest varase kõne arengu perioodil
PDF Merlin Randoja 18. sajandi suulise eesti keele sõnavara Anton Thor Helle grammatika lõpus olevate vestluste põhjal
PDF Toomas Koitmäe, Merli Mändul Masintõlge – kas emakeele päästerõngas?

Keelenõuanne
PDF Mati Erelt Nimisõnafraasi sõnajärjest
PDF Sirje Mäearu Kas vanillsuhkur või vanillisuhkur?

Ülevaade
PDF Ilmar Tomusk Keeleoskusnõuded Eesti lähiriikides
PDF Kadri Koreinik Võrukeelsus ja mitmekeelsus ELDIA projekti andmete valguses
PDF Peep Nemvalts Kes vajab üleilmastuvas teaduses eesti teaduskeelt?
PDF Annika Kilgi Emakeele Seltsi õigekeelsuslaager
PDF Reili Argus Keeleomandamist toetavad arvutimängud

Eesti keel mujal maailmas
PDF Jaan Seim Stockholmi Eesti Kool

Intervjuu
PDF Liina Lindström Huno Rätsep

Raamatud
PDF Tuuli Rehemaa Mida on uut "Võõrsõnade leksikoni" 8. trükis
PDF Egle Pullerits Keelehooldekeskus 9: Katrin Kern, "Nõuandeid toimetajale"

Kroonika
PDF 2012. aasta lõpu keelesündmusi (Reili Argus)
PDF Keeleviktoriin