O M A    K E E L

leht35
OK 1 / 2017

Oma Keel number 34 / kevad 2017

Sisukord

PDF Ene Vainik
Oma meel ja Uku Masingu eksitus
PDF Meeli Sedrik
Laste- ja hoidjakeele sõnade päritolust
PDF Anni Jürine, Djuddah A. J. Leijen, Ilona Tragel
Tagasiside kirjutamisprotsessis
PDF Andra Rumm
Mille jaoks me kasutame argivestluses avatud küsimusi?

Keelenõuanne
PDF Maire Raadik, Tiina Leemets
Emakeele Seltsi keeletoimkonnas

Emakeel koolis
PDF Helin Puksand
Eesti keele riigieksam liigub e-eksami poole
PDF Tiit Hennoste
Teeme ise kokkuvõtte. Kokkuvõttevõistluse Tuum viie aasta kogemused näidetega Martin Ehala tekstist
PDF Krista Kerge
Eesti gümnasistide uurimisoskus on suurepärane

Intervjuu
PDF Kristiina Praakli
Intervjuu Birute Klaas-Langiga
PDF Piibe Leiger
Intervjuu eesti keele ja kirjanduse õpetaja Kaja Sarapuuga

Ülevaade
PDF Birute Klaas-Lang
Eesti keelevaldkonna arendamisest – vaade keelenõukogu seest
PDF Jüri Viikberg, Tõnu Tender
Eesti keele instituut. Algusaastad
PDF Ilmar Tomusk
Eesti ettevõttele eesti nimi!
PDF Triinu Laar, Andra Rumm, Kätlin Aare
"Ma sain täna teada, et eesti keelel on veel lootust püsima jääda."

Raamatud
PDF Heili Orav
Tunnete kirev keel
PDF Reene Leas
Kihnu kielest ja sõnaraamatust
PDF Tiina Paet
Kuulame "Võõrsõnade leksikoni"!
PDF Reili Argus
2016. aastal ilmunud keeleraamatud

Kroonika
PDF 2016. aasta lõpu ja 2017. aasta aslguse keelesündmusi (Reili Argus)