O M A    K E E L

leht21
OK 2 / 2010

Oma Keel number 21 / sügis 2010

Sisukord

PDF Mati Erelt Kümme aastat Oma Keelt
PDF Martin Ehala Generatiivne grammatika ja Noam Chomsky
PDF Huno Rätsep TAL ON METALL SEES. Metallinimede päritolust
PDF Piret Voolaid Miks põrand naksub? Sest targem annab järele. Keerdküsimuste suhetest vanasõnade ja kõnekäändudega
PDF Mari Mets Suhtlusvõrgustike mõjust võru kõnekeelele
PDF Andra Orastu Pealkirjade temaatika ja muutumine Estonia laevahukku käsitlevates ajaleheuudistes

Keelenõuanne
PDF Sirje Mäearu Rootsi laud ja buffet
PDF Sirje Mäearu Kas teed või kohvi?

Ülevaade
PDF Marek Dreving Võrdsena teiste seas: eesti keel Euroopa Parlamendis
PDF Jüri Valge Keeleteoauhindade neli aastat
PDF Tiit Hennoste, Kristiina Ross Muuseum näitab keelt
PDF Andra Kütt, Kadi Soop Eesti Noorte Keeleorganisatsioon – emakeel kui südameasi
PDF Helle Mestlang Vaatmikesari eesti keelest

Emakeel koolis
PDF Kersti Lepajõe 25. emakeeleolümpiaad – kokkuvõtvaid vaatlusi

Intervjuu
PDF Victoria Parmas Marilyn May Vihman

Raamatud
PDF Tiit-Rein Viitso Salatsiliivi sõnaraamat
PDF Nelli Melts Suur töö – viieköiteline eesti-vene sõnaraamat on saanud kaante vahele
PDF Merlin Piirve Üliõpilased haaravad sule

PDF Kroonika
2010. aasta keelesündmusi (Reili Argus)
Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudis 2010. aastal kaitstud eesti keele magistri- ja bakalaureusetööd (Siiri Soidro)
Tartu ülikoolis 2010. aastal kaitstud eesti keele ja soome-ugri keelte magistri- ja bakalaureusetööd (Mare Valge)