EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS
Aadress:
Roosikrantsi 6
Tallinn 10119

Telefon: 6449331
Faks: 6441800

e-post:
es@eki.ee

Registreerimisnumber:
80075963

Arvelduskonto:
1120045326
Swedbank
Emakeele Seltsi väliskeelepäev Hamburgis
Renate Pajusalu. "Keelepäev Hamburgis". Keel ja Kirjandus, 4, 2009, lk 313.

23. novembril 2008 toimus Hamburgi Ülikooli fennougristika instituudis Emakeele Seltsi keelepäev, mille kohalik peakorraldaja oli Hamburgi Eestlaste Akadeemiline Selts. Kohal oli umbes 35 inimest, kelle hulgas olid eelkõige Saksamaal elavad eestlased.

Eestist tulnud pidasid kokku kolm ettekannet. Renate Pajusalu (TÜ) kõneles teemal „Eestlaste vestlusstiil võrreldes venelastega”. Ettekandes tutvustati eelkõige pöördumisvormide (teie ja sina) valiku kohta tehtud sotsiolingvistilise uuringu tulemusi ning vaadeldi, kuidas kasutatakse pöördumisvormeleid ja nimetatakse kolmandat isikut formaalses situatsioonis.

Ettekandes „Keelenõuviidad” tutvustas Kadri Sõrmus (TÜ) veebiaadresse, mille abil iga eesti keele huviline saab oma keelt kontrollida ja arendada. Eesti Keele Instituudi aadressilt www.eki.ee tutvustati eesti kirjakeele normi aluseks oleva „Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2006” veebiversiooni kasutamist, „Eesti keele käsiraamatu” veebiversiooni ning keelenõuande lehekülgi. Keelevara lehel www.keelevara.ee tutvuti keelevara tasuta keskkonnaga. Lähemalt vaadati vabavaralise sõnastiku „Maailma kohanimed” kasutamist ning tõhusat abimeest „Arvud eesti keeles”, mis sobib neile, kel arvude kirjutamisega probleeme. Keeleveebi lehelt www.keeleveeb.ee uuriti eesti keele sõnastike (nt sünonüümide ja antonüümide leidmiseks sobiva „Tesauruse”, mõistelise sõnaraamatu „TEKsaurus”, „Kõnekäändude ja fraseologismide andmebaasi”) kõrval ka erialasõnastikke ning eesti keele tarkvararakendustest eesti keele lemmatiseerijat. Tutvuti eesti keele koondkorpusega ning spelleri ja vormimoodustaja võimalustega.

Andero Adamson (EV Haridus- ja teadusministeerium) andis oma ettekandes „Eesti keele akadeemiline välisõpe” üldise ülevaate „Rahvuskaaslaste programmist” ning selle toimumisest ja tutvustas üksikasjalikumalt selle haridusmeedet. Samuti oli juttu eesti keelt väljaspool Eestit õpetavatest koolidest ning tutvustati õpetajate täienduskoolitussüsteemi ja kirjeldati uute õpetajate leidmise keerukust. Lisaks sellele anti ülevaade Eestis toimuvatest suvistest laste keelelaagritest ning õpetuskohtade toetamisest erinevate õppematerjalidega.