EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS
Aadress:
Roosikrantsi 6
Tallinn 10119

Telefon: 6449331
Faks: 6441800

e-post:
es@eki.ee

Registreerimisnumber:
80075963

Arvelduskonto:
1120045326
Swedbank
Emakeele Seltsi väliskeelepäev Kanadas ja Hollandis
Jüri Viikberg, Reili Argus. "Emakeele Seltsi keelepäevad välismaal". Keel ja Kirjandus, 6, 2008, lk 488–489.

Emakeele Seltsi esimene keelepäev Ameerika mandril toimus tänavu 18. veebruaril Kanadas. Toronto Eesti Maja Kristallsaalis korraldatud keelepäev oli pühendatud Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide 60. ja Eesti Vabariigi 90. aastapäevale.

Avasõnad lausus kauaaegne koolijuhataja Edgar Marten, koosolekut juhatas praegune koolijuht Silvi Verder. Ettekandeid peeti kuus: Jüri Valge esines teemal „Eestikeelse tuleviku nimel”, Maire Raadik võttis vaatluse alla „Keelehoolde sihid ja suuted” ning Mati Erelt jälgis „Muutusi eesti keele lauseehituses”, Helle Metslang esines teemal „Eesti keel, lihtne ja keeruline”, Jüri Viikberg pidas ettekande „Keelemosaiik kodu- ja välismaal” ning Jaak Viller esines teemal „Eesti keelepoliitika tänapäeva tõmbetuultes”. Lõppsõna lausus kooli volikogu esimees Elle Rosenberg.

Keelepäev oli väga rahvarohke ja kestis kokku kuus tundi. Slaididega illustreeritud ettekannetele järgnesid küsimuste ja vastuste osa ning elav arutelu. Eestist oli kaasa võetud ulatuslik näitus viimaste aastate keeleraamatutest ja muudest väljaannetest, mis annetati eesti lasteaiale ja koolile. Keelepäeva kajastas Vaado Sarapuu sõnas ja pildis ajalehes Eesti Elu, vt